Privacyverklaring

Kompleetversvoerenzo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Kompleetversvoerenzo https://Kompleetversvoerenzo.nl/
Nijverheidstraat 17
7061 BA TERBORG
+31(0)654347498
KVK-inschrijving 63851201

E.C. van Gogh verwerkt de privacygegevens Kompleetversvoerenzo. Hij/zij is te bereiken via Kompleetversvoerenzo@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Kompleetversvoerenzo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

De persoonsgegevens worden alleen intern gebruikt en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Daarnaast slaan wij je persoonsgegevens op voor de correcte afhandeling van je bestelling. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij gebruiken een beveiligde server met SSL certificaat. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kompleetversvoerenzo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief met informatie over Kompleetversvoerenzo
- U te kunnen bellen, sms-en of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om onze producten te kunnen bezorgen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kompleetversvoerenzo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de diensten tbv de webwinkel te kunnen verlenen. Op verzoek verwijderen we u account uit de webwinkel, dit zal binnen 4 weken na het verzoek worden uitgevoerd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kompleetversvoerenzo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kompleetversvoerenzo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Kompleetversvoerenzo@gmail.com van uw bij Kompleetversvoerenzo bekende mailadres of telefoonnummer. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kompleetversvoerenzo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kompleetversvoerenzo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Kompleetversvoerenzo@gmail.com